*יתכנו שינויים במסלול בהתאם להנחיות המשטרה.
שותפים לדרךמשרד התרבות והספורטהמשרד לפיתוח הנגב והגלילקק
99FM
כפיים