חלוקת ערכות המשתתפים

חלוקת ערכות המשתתפים

מפות המסלולים

מפות המסלולים

אודות יוני פרידמן

אודות יוני פרידמן
גנרי
גנרי
99FM
סובב ערבה
שותפים לדרךמשרד התרבות והספורטהרשות לפיתוח הנגבקקהפועל
99FM
כפיים