חלוקת ערכות המשתתפים

מפות המסלולים

אודות יוני פרידמן

שותפים לדרךמשרד התרבות והספורטהמשרד לפיתוח הנגב והגלילקק
99FM
כפיים